Wednesday, February 10, 2016

eBook RBW Mampu Milik

Salam hormat,Mulai bulan Februari ini saya telah mengantikan penulisan mengenai RBW Mampu Milik daripada versi CD kepada versi e-book. Dari segi isi kandungannya tidak banyak berubah.Turut dipaparkan pelan bangunan yang lengkap. Contohnya seperti gambar berikutnya.Ujian kesesuaian tapak turut dilakukan. Anda boleh melihat sendiri gambaran jumlah walit yang respon kepada lagu DURES yang digunakan.

Penetapan jajaran bangunan, bagi mengurangkan tekanan haba, juga dicadangkan sebelum pembinan tapak. Proses mendirikan bangunan bergambar, tahap ke tahap bagi memudahkan anda mengikuti perkembangan juga dimasukkan.

Anggaran keperluan bahan binaan (BQ) juga disediakan.

Prestasi RBW ini untuk 3 dan 6 bulan pertama turut diserta sebagai gambaran, sama ada rekabentuk bangunan yang saya ketengahkan ini dimasuki dan di diaami walit atau pun tidak.


Skian,


Dr Azizol bin Mohd Sharun

Tuesday, January 19, 2016

PETANDA MASUKNYA PEMANGSA WALIT KE DALAM RBW

Salam Hormat,

Jika ada membuat pemeriksaan berkala terhadap RBW anda, jika terjumpa walit yang mati, tetapi tiada bahagian kepala, seperti yang saya paparkan di kedua gambar di bawah bermakna burung hantu atau kelawar drakula ada memasuki premis walit anda.

Maka perlulan anda berbuat sesuatu terhadap lubang masuk walit. Carilah alternatif kaedah yang paling sesuai di lokasi premis anda.


Skian,Dr Azizol bin Mohd Sharun

AWAS Apabila Menggunakan Polystreen Di Dalam Rumah Burung Walit

Salam hormat,

Saya berpandangan tidak masaalah untuk memikat burung walit dengan menggunakan polystreen di sudut-sudut atau di lain-lain lokasi di nesting planks. Jika anda menggunakan polystreen, cuma kena ingat dan perhatikan kaedah pengurusan lipas di dalam rumah wealit berkenaan dan ia perlu dilakukan secekap mungkin.


                          Kepingan Polystreen Pada Sudut Nesting Planks

Anda kena ingat, polystreen adalah makanan lipas. Bermakna lipas boleh membiak jika banyak makanannya terdapat di dalam rumah walit berkenaan. Tinja walit yang ada juga merupakan makanan lipas. Perhatikan gambar berikut, dimana polystreen di sudut nesting planks di makan lipas.


                                    Polystreen Di makan Lipas.

Anda boleh mengurangkan penggunaan polystreen ini dengan mengantikannya dengan kepingan kayu/papan, seperti di gambar berikut. Cuma harganya sedikit mahal berbanding polystreen.


                                   Kepingan Kayu Mmengantikan Polystreen

Skian,Dr Azizol bin Mohd Sharun

Saturday, November 28, 2015

PETUA MEMILIH PERUNDING UNTUK BAIK PULIH RUMAH BURUNG WALIT

Salam hormat,

Kebelakangn ini kerap saya mendengar runguttan pengusaha rumah burung walit, mereka telah berbelanja ribuan malahan ada yang mencecah puluhan ribu ringgit untuk melaksanakan baik pulih RBW mereka, setelah beberapa bulan tiada perubahan yang dilihat.

Saya simpati dengan mereka ini, dan bukanya mudah untuk mendapatkan wang sebegitu banyak.

Nasehat saya kepada mereka ini dan mereka yang masih hendak berusaha untuk membaik pulih RBW, satau kriteria yang boleh tuan-tuan guna ialah dengan bertanya kepada perunding berkenaan (sebelum melakukan kerja penambahbaikan) sama ada ia sendiri ada memiliki RBW atau pun tidak. Jika jawapanya ia, jangan terburu-buru bersetuju, rujuk dengan kekawan lain atau pihak JPV sama ada kenyataan tersebut betul.

Jika perunding ada memiliki RBW, maka bersesuaianlah bagi anda untuk meminta bantuan dan nasehat daripada mereka.


Skian,Dr Azizol Mohd Sharun

Thursday, October 29, 2015

KURSUS MENCUCI SBW JPV PAHANG TERLAJAK LARIS

Salam hormat,

Pada 27hb Oktober yang baru lepas JPV Pahang telah menganjurkan satu kursus mencuci SBW di hotel Mega View Kuantan. Pada mulanya kursus dianjurkan untuk 50 peserta sahaja. Akhirnya, 90 peserta telah hadir dari pelbagai tempat, termasuk dari Terengganu dan Melaka.


                                    Sebahagian daripada peserta kursus


                                         Tenaga Pengajar Daripada FWC


                                          Kaum Tionghwa Turut Serta


                              Cara Penggunaan Berus Gigi Untuk Mencuci

Kursus ini dianjurkan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta bagaiman SBW sepatutnya di cuci dan lebih lagi untuk mengetahui tahap kebersihan SBW di akhir proses serta peralatan yang diperluklan bagi tujuan ini. Dengan kemahiran ini para peserta bukan sahaja boleh meneruskan kepada proses tambah nilai SBW kepada beberapa jinis produk, tetapi juga menyediakan hidangan untuk ahli keluarga nikmati. Produk-produk ini nanti bolehlah mereka jual di pasar-pasar tani untuk menambah pendapatan.

Saya turut mencadangkan kepada JPV Pahang, selepas ini mereka ini akan didedahkan pula kepada beberapa resipi dan memasak SBW cara yang betul. Dengan usaha yang berterusan ini saya berharap beberapa usahawan Bumiputra dalam bidang penghasilan dan pemasaran produk SBW akan dapat dilahirkan. Saya juga berharap mereka ini juga akan memakan hasil masakan SBW ini dari masa ke semasa bagi meningkatkan tahap kesihatan masing-masing. Kita tahu SBW ini banyak khasiatnya, dan orang China di negara China telah begitu lama menggunakan SBW ini untuk menjaga kesihatan mereka.

Skian,


Dr Azizol bin Mohd Sharun

Friday, September 11, 2015

SERVALEN PENYAKIT DI RBW

Salam hormat,

Bagi setiap RBW yang berdaftar dengan JPV, servalen penyakit dijalankan sekali dalam setahun. Antara penyakit-penyakit yang diawasi ialah HPAI, ND (sampar) dan kuman Salmonella.

Bagi tujuan persampelan ini hanya tinja walit yang baru digunakan bagi tujuan persampelan ini. Caranya dengan memungut sample tinja yang baru dengan menggunakan kertas surat khabar lama. Surat khabar ini daihamparkan dilokasi-lokasi dimana ada kedudukan walit di dalam rumah berkenaan selama 4 ke 5 hari sebelum tarikh persampelan.                                    Hamparan Surat Khabar Digunakan

Pada hari ke empat atau ke lima, persampelan dilakukan. Ia boleh dilakukan di dalam RBW itu sendiri atau dengan membawa surat khabar yang ada tinja baru walit ke luar dan persampelan boleh dilakukan di makmal atau pejabat JPV berkaitan.


                                             Persampelan  Di Dalam RBW

Sebanyak 10 hamparan surat khabar (lama) digunakan bagi sesebuah RBW. Sebanyak 5 swabs di ambil bagi setiap RBW. Kesemua contoh-contoh ini di proses dan dihantar ke makmal pusat di Pusat Penyelidekan Veterinar Ipoh Perak. Pihak JPV memakluamkan setakat ini tiada penemuan yang penting.                        Media Yang Digunakan Untuk Menganhrat Contoh

Pada hemat saya usaha yang dijalankan oleh pihak JPV ini wajar diteruskan bagi menjaga kepenting inustri kita di masa hadapan. Ia juag memberikan keyakinan kepada penguna bahawa hasil RBW kita selamat untuk di makan.


Skian,Dr Azizol bin Mohd Sharun.

Tuesday, September 1, 2015

PENDAFTARAN DAN PENGENALAN RBW

Salam hormat,

Sebagai mana yang anda sedia maklum, pendaftaran RBW adalah di bawah bidang kuasa JPV. Baru-baru ini saya berkesempatan mengikuti proses lengkap di lapangan, bagaimana usaha ini dijalankan oleh JPV (dalam kes ini oleh JPV Pahang). Saya dimaklumkan juga sehingga kini kira-kira 1,093 buah RBW telah didaftarkan daripada 8,000 buah keseluruhannya yang ada di negeri Pahang.

Pendaftaran melibatkan pemasangan RFID di premis walit. Ada dua komponen alat pengenalan digunakan, satu dipasang di bangunan, manakala yang satu lagi dipegang oleh pemilik premis. Satu premis, satu nombor pengenalan ( ID NO ). Semasa pendaftaran ini dibuat, bacaan GPS premis turut direkodkan. Kesemua maklumat ini dipindahkan ke sistem data maklumat jabatan.                                                Komponen RFID

Sebelum dipasanga di bangunan, kedua-dua alatan ini diberikan nombor pengenalan dengan menggunakan alat seperti berikut.                            Pemberian No Pengenalan Kpd Komponen bangunan                           Pemberian No Pengenalan Kpd Komponen Pemilik Premis


Seterusnya komponen premis di pasang pada dinding bangunan berkenaan. Dengan menggunakan alat penebuk dan gam, dengan mudah ia dipasang seperti berikut.


                                                Lokasi Pemasangan


                                                Gam pelekat RFID

                                                   RFID siap di pasang
  

Itu sahaja prosesnya. Nampak mudah. Jika komponen pengusaha hilang, ia boleh diberikan yang baru dengan melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak JPV.

Semasa proses pemasangan ini, pihak JPV turut melekatkan notis pemberitahuan keperluan pemilik premis mendaftarkan RBW masing-masing.                                                               Pemberitahuan

Saya turut dimaklumkan, harga belian adalah lebih tinggi bagi sarang yang diperolehi daripada premis yang ada nombor pengenalan. Semasa proses ini berjalan, saya turut menyatakan kepada pihak JPV, kebimbangan saya adalah berkaitan dengan kerahsiaan maklumat. Kebocoran maklumat ini boleh menimbulkan rasa kurang senang dan selamat kepada pemilik RBW.


Skian,


Dr Azizol Bin Mohd Sharun